ทำไมเราถึงควรตั้งค่าระยะตัดตกในงานพิมพ์ (BLEED)

เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้อของคุณราบรื่นที่สุด ให้คุณคิดเสมอว่า การปริ้นท์งานนั้นจะไม่ได้ปริ้นท์ที่มุมของกระดาษ แต่ถ้าคุณต้องการงานปริ้นท์ที่ถึงขอบกระดาษ จะต้องทำการปริ้นท์และนำไปตัดส่วนที่ไม่ได้พิมพ์ออก ดังนั้นในส่วนของการตัดส่วนที่ไม่ได้พิมพ์ออก ต้องใช้สกิลทักษะที่สูงมากที่จะตัดงานให้พอดีกับขอบไซส์งานจริง นี่เองจึงเป็นเหตุผลในการทำระยะตัดตก ไฟล์อาร์ตเวิร์คของสิ่งพิมพ์เช่น นามบัตร การ์ด และ ฉลาก/สติ๊กเกอร์ เพื่อให้คุณได้งานพิมพ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูงตามที่คุณคาดหวังไว้

 


 

เส้นตัด - Cutter (Die)
เส้นตัด คือ สิ่งสำคัญจะเป็นการบอกขนาดไซส์งานจริง

กําหนดสีเส้นตัดเป็นสีพิเศษ และตั้งชื่อสีว่า “Cutter”
และกำหนดค่าเป็น “Overprint” โดยยืดพื้นที่ชิ้นงานออกจากเส้นตัดออกไปอีก 3 มม.
เพื่อเผื่อเป็นระยะตัดตก


ระยะปลอดภัย - Safety Margin
สำหรับงานที่มีข้อความหรือสิ่งที่สำคัญใกล้เส้นตัด ต้องระวังให้ห่างจากเส้นตัด

โดยเว้นระยะปลอดภัยจากเส้นตัด
เข้ามาในตัวงาน 3 มม. 
เพื่อวางส่วนประกอบอาร์ตเวิร์ค
เช่น ข้อความ รูปภาพ