การตั้งค่าเส้นตัด (Cut/Die cut)

เส้นตัด คือ สิ่งสำคัญจะเป็นการบอกขนาดไซส์งานจริง

ขั้นตอนการตั้งค่าเส้นตัด

1a. คลิกตัวเลือกเมนูเพิ่มเติมบน Swatch palette

1b. คลิก “New Swatch...”

 

 

 

 

 

[1a.]

[1b.]

 

 

2. ตั้งค่า “Dieline” เป็น Spot Colour

  • ตั้ง Swatch Name : Dieline
  • ตั้ง Colour Type : Spot Colour
  • ตั้ง Colour Mode : CMYK
  • ตั้ง Cyan(C), Yellow(Y), Black(K) เป็น 0% และ Magenta(M) เป็น 100%
  • คลิก “OK”

 

 

 

 

 

[2.]

 

3a. สีจะแสดงอยู่บน Swatch palette

3b. ใส่ “Dieline” Spot Colour ลงบนเส้นขอบงาน(Stroke)ที่ต้องการตัด
 ข้อควรระวัง : เส้น “Dieline” ไม่ควรเป็น outlined/expanded

3c. สีของ Dieline คือ 100%

[3a.]

 

 

 

 

[3b.]

[3c.]

 

 

4. ไปที่ Windows menu (4a.) เปิด “Attributes” (4b.)

 

 

 

 

 

[4a.]

[4b.]

5. สิ่งที่แสดงบน Attributes

5a. คลิกเส้นที่เป็น spot colour “Dieline”

[5a.]

 

 

 

5b. ตั้งค่าทั้งหมดเป็น Overprint Stroke

[5b.]

 

6. ทำการแยก layer

6a. ไปที่ Windows menu

[6a.]

 

 

 

 

6b. เปิด “layers”

[6b.]

 

7a. สร้าง New layer คลิกที่สัญลักษณ์

[7a.]

 

7c. คลิกขวาที่เส้น spot colour “Dieline” และเลือก Dieline layer

[7c.]

 

 

 

 

7b. คลิก 2 ครั้ง เปลี่ยนชื่อ เป็น “Dieline”

[7b.]


7d. คลิกขวาที่เส้น spot colour “Dieline” เลือก “Arrange” และ คลิก “Send to Current Layer
7e. เส้น Dieline จะย้ายไปอยู่ที่ Dieline layer
ข้อควรระวัง : เส้นตัดควรเป็นเส้นสีทึบและสำหรับเส้นพับควรเป็นเส้นปะ

[7d./7e.]