นามบัตร

จำนวน (ชิ้น)55 มม. x 90 มม.55 มม. x 87 มม.
100 ฿ 59.50 ฿ 59.50
200 ฿ 49.50 ฿ 49.50
300 ฿ 47.50 ฿ 47.50
400 ฿ 46.50 ฿ 46.50
500 ฿ 38.50 ฿ 38.50
600 ฿ 38.50 ฿ 38.50
1000 ฿ 27.50 ฿ 27.50
2000 ฿ 24.50 ฿ 24.50
2500 ฿ 24.50 ฿ 24.50
3000 ฿ 20.50 ฿ 20.00
จำนวน (ชิ้น)55 มม. x 90 มม.55 มม. x 87 มม.
200 ฿ 850.00 ฿ 850.00
500 ฿ 850.00 ฿ 850.00
1000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
2000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
3000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
4000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
5000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
6000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
7000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
8000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
9000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
10000 ฿ 850.00 ฿ 850.00
จำนวน (ชิ้น)55 มม. x 90 มม.55 มม. x 87 มม.
100 ฿ 57.50 ฿ 57.50
200 ฿ 48.50 ฿ 48.50
300 ฿ 41.50 ฿ 41.50
500 ฿ 36.50 ฿ 36.50
1000 ฿ 27.50 ฿ 27.50
1250 ฿ 27.50 ฿ 27.50
1875 ฿ 23.50 ฿ 23.50
2500 ฿ 21.50 ฿ 21.50

นามบัตรพลาสติก

จำนวน (ชิ้น)55 มม. x 90 มม.55 มม. x 87 มม.
100 ฿ 57.50 ฿ 57.50
200 ฿ 48.50 ฿ 48.50
300 ฿ 41.50 ฿ 41.50
500 ฿ 36.50 ฿ 36.50
1000 ฿ 27.50 ฿ 27.50
1250 ฿ 27.50 ฿ 27.50
1875 ฿ 23.50 ฿ 23.50
2500 ฿ 23.50 ฿ 23.50
จำนวน (ชิ้น)55 มม. x 90 มม.55 มม. x 87 มม.
100 ฿ 57.50 ฿ 57.50
200 ฿ 48.50 ฿ 48.50
300 ฿ 41.50 ฿ 41.50
500 ฿ 36.50 ฿ 36.50
1000 ฿ 27.50 ฿ 27.50
1250 ฿ 27.50 ฿ 27.50
1875 ฿ 23.50 ฿ 23.50
2500 ฿ 23.50 ฿ 23.50
6250 ฿ 21.50 ฿ 21.50
12500 ฿ 19.50 ฿ 19.50

การ์ดและบัตรเชิญ

จำนวน (ชิ้น)4 นิ้ว x 6 นิ้ว (10 x 15.2 ซม.)5 นิ้ว x 7 นิ้ว (12.7 x 17.7 ซม.)6 นิ้ว x 8 นิ้ว (15.2 x 20.3 ซม.)
50 ฿ 54.50 ฿ 45.50 ฿ 45.50
100 ฿ 45.90 ฿ 36.30 ฿ 36.30
150 ฿ 44.30 ฿ 35.50 ฿ 36.30
200 ฿ 39.50 ฿ 36.30 ฿ 23.90
250 ฿ 39.50 ฿ 23.90 ฿ 23.90
300 ฿ 35.50 ฿ 23.90 ฿ 17.50
350 ฿ 31.50 ฿ 19.50 ฿ 17.50
400 ฿ 27.50 ฿ 17.50 ฿ 14.70
450 ฿ 27.50 ฿ 17.50 ฿ 14.70
500 ฿ 23.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
600 ฿ 21.10 ฿ 14.50 ฿ 14.70
700 ฿ 19.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
800 ฿ 17.10 ฿ 14.50 ฿ 14.70
900 ฿ 16.30 ฿ 14.50 ฿ 14.70
1000 ฿ 15.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
2000 ฿ 15.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
3000 ฿ 15.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
4000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
5000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
6000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
7000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
8000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
9000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
10000 ฿ 14.50 ฿ 14.50 ฿ 14.70
จำนวน (ชิ้น)Custom Size
1 ฿ 390.00
4 ฿ 390.00
8 ฿ 390.00
12 ฿ 390.00
20 ฿ 390.00
40 ฿ 390.00
50 ฿ 390.00
75 ฿ 390.00
100 ฿ 390.00
250 ฿ 390.00
500 ฿ 390.00
750 ฿ 390.00
1000 ฿ 390.00
2000 ฿ 390.00
3000 ฿ 390.00

สิ่งพิมพ์สำหรับสื่อสารการตลาด

จำนวน (ชิ้น)ขนาดรูปเล่มสำเร็จ : A4 (210 x 297 มม.)
25 ฿ 1.00
50 ฿ 1.00
100 ฿ 1.00
250 ฿ 1.00
500 ฿ 1.00
จำนวน (ชิ้น)ขนาดกระดาษกางออก : A5 (148 x 210 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : DL (99 x 210 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A4 (210 x 297 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A3 (297 x 420 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A3+ (300 x 457 มม.)ขนาดกางออก - เล็กพิเศษ : 100 x 200 มม.ขนาดกางออก - เล็กพิเศษ : 100 x 300 มม.ขนาดกางออก - เล็กพิเศษ : 100 x 400 มม.ขนาดกางออก - เล็กพิเศษ : 150 x 300 มม.ขนาดกางออก - เล็กพิเศษ : 150 x 450 มม.
50 - 99 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
100 - 499 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
500 - 999 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
1000 - 2999 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
3000 - 5999 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00
6000 - 20000 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.00

เมนูอาหารและป้าย

จำนวน (ชิ้น)เต้นท์การ์ดตั้งโต๊ะ | ขนาด: A5 แนวนอนเต้นท์การ์ดตั้งโต๊ะ | ขนาด: A6 แนวตั้งเต้นท์การ์ดตั้งโต๊ะ | ขนาด: A6 แนวนอนป้ายกระดาษตั้งโต๊ะ | ขนาด: A4 แนวตั้งป้ายกระดาษตั้งโต๊ะ | ขนาด: A4 แนวนอนป้ายกระดาษตั้งโต๊ะ | ขนาด: A5 แนวตั้งป้ายกระดาษตั้งโต๊ะ | ขนาด: A5 แนวนอน
40 ฿ 63.00 --- --- ฿ 63.00 ฿ 63.00 --- ---
50 ฿ 58.00 --- --- ฿ 58.00 ฿ 58.00 --- ---
75 ฿ 53.00 --- --- ฿ 53.00 ฿ 53.00 --- ---
100 ฿ 41.00 ฿ 58.00 ฿ 58.00 ฿ 41.00 ฿ 41.00 ฿ 58.00 ฿ 58.00
250 ฿ 24.00 --- --- ฿ 24.00 ฿ 24.00 --- ---
500 ฿ 16.00 ฿ 24.00 ฿ 24.00 ฿ 16.00 ฿ 16.00 ฿ 24.00 ฿ 24.00
750 ฿ 14.00 --- --- ฿ 14.00 ฿ 14.00 --- ---
1000 ฿ 13.00 ฿ 16.00 ฿ 16.00 ฿ 13.00 ฿ 13.00 ฿ 16.00 ฿ 16.00
2000 ฿ 13.00 ฿ 13.00 ฿ 13.00 ฿ 13.00 ฿ 13.00 ฿ 13.00 ฿ 13.00
3000 ฿ 13.00 --- --- ฿ 13.00 ฿ 13.00 --- ---
80 --- ฿ 63.00 ฿ 63.00 --- --- ฿ 63.00 ฿ 63.00
150 --- ฿ 53.00 ฿ 53.00 --- --- ฿ 53.00 ฿ 53.00
200 --- ฿ 41.00 ฿ 41.00 --- --- ฿ 41.00 ฿ 41.00
1500 --- ฿ 14.00 ฿ 14.00 --- --- ฿ 14.00 ฿ 14.00
4000 --- ฿ 13.00 ฿ 13.00 --- --- ฿ 13.00 ฿ 13.00
6000 --- ฿ 13.00 ฿ 13.00 --- --- ฿ 13.00 ฿ 13.00
จำนวน (ชิ้น)ขนาดูรูปเล่มสำเร็จ : A5 แนวนอน (210 มม. x 148 มม.)ขนาดรูปเล่มสำเร็จ : A4 (210 x 297 มม.)ขนาดูรูปเล่มสำเร็จ : 140 มม. x 297 มม. (แนวตั้งพิเศษ)
50 ฿ 1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.00
100 ฿ 1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.00
200 ฿ 1.00 --- ฿ 1.00
500 ฿ 1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.00
1000 ฿ 1.00 --- ฿ 1.00
25 --- ฿ 1.00 ---
250 --- ฿ 1.00 ---
จำนวน (ชิ้น)ขนาดกระดาษกางออก : A4 แนวนอน x 2 ใบ (210 x 594 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A4 แนวนอน x 3 ใบ (210 x 891 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A4 แนวตั้ง x 3 ใบ (297 x 630 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A4 แนวตั้ง x 4 ใบ (297 x 840 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A4 แนวตั้ง x 5 ใบ (297 x 1,050 มม.)
10 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00
20 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00
50 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00
100 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00
250 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00
500 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00 ฿ 10.00
1000 ฿ 8.00 ฿ 8.00 ฿ 8.00 ฿ 8.00 ฿ 8.00
จำนวน (ชิ้น)ขนาดกระดาษกางออก : A4 (210 x 297 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A3 (297 x 420 มม.)ขนาดกระดาษกางออก : A3+ (300 x 457 มม.)
10 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
20 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
50 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
100 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
250 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
500 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00
1000 ฿ 350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.00

ฉลากสินค้า และ สติ๊กเกอร์

จำนวน (ชิ้น)Custom Size
20 ฿ 200.00
50 ฿ 200.00
100 ฿ 200.00
250 ฿ 200.00
500 ฿ 200.00
1000 ฿ 200.00
จำนวน (ชิ้น)Custom Size
1 ฿ 300.00
5 ฿ 300.00
10 ฿ 300.00
20 ฿ 300.00
30 ฿ 300.00
35 ฿ 300.00
40 ฿ 300.00
45 ฿ 300.00
50 ฿ 300.00
60 ฿ 300.00
70 ฿ 300.00
80 ฿ 300.00
90 ฿ 300.00
100 ฿ 300.00
125 ฿ 300.00
150 ฿ 300.00
175 ฿ 300.00
200 ฿ 300.00
300 ฿ 300.00
500 ฿ 300.00
1000 ฿ 300.00
จำนวน (ชิ้น)Custom Size
1 ฿ 300.00
5 ฿ 300.00
10 ฿ 300.00
20 ฿ 300.00
30 ฿ 300.00
35 ฿ 300.00
40 ฿ 300.00
45 ฿ 300.00
50 ฿ 300.00
60 ฿ 300.00
70 ฿ 300.00
80 ฿ 300.00
90 ฿ 300.00
100 ฿ 300.00
125 ฿ 300.00
150 ฿ 300.00
175 ฿ 300.00
200 ฿ 300.00
300 ฿ 300.00
500 ฿ 300.00
1000 ฿ 300.00
จำนวน (ชิ้น)Custom Size
3 ฿ 1,490.00
5 ฿ 1,490.00
7 ฿ 1,490.00
10 ฿ 1,490.00
15 ฿ 1,490.00
17 ฿ 1,490.00
20 ฿ 1,490.00
25 ฿ 1,490.00
30 ฿ 1,490.00
40 ฿ 1,490.00
50 ฿ 1,490.00
70 ฿ 1,490.00
100 ฿ 1,490.00