วาฬปริ้นท์ คือ โรงพิมพ์ออนไลน์ที่ใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
เพราะการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพคือหัวใจสำคัญของเรา 
เราจึงมุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตงานพิมพ์
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องพิมพ์ก่อนผลิต
อีกทั้งยังตรวจสอบและควบคุมค่าความเข้มของสีและค่าความสม่ำเสมอของสี
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตสิ่งพิมพ์
นอกจากนี้เรายังมีการสุ่มตรวจค่าความเข้มของสีและค่าความสม่ำเสมอของสี
ของงานพิมพ์ทุก ๆ งาน เพื่อให้คุณมั่นใจว่างานพิมพ์ที่ผลิตโดยเราทุก ๆ ชิ้น
เป็นงานพิมพ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ